Čo je KARMA?

Karma je sanskrské slovo (sanskrit je prastarý, prazákladný, dnes už žiadnym národom nepoužívaný jazyk, z ktorého údajne vznikli všetky ostatné jazyky), výraz – ktorý má hneď niekoľko významov. V každom prípade si však treba povedať, že nikto z nás karmu nevidel, nechytil a všetko čo o nej vieme, vieme len z počutia, či prečítania. Takže aj celý tento príspevok berme s rezervou, primerane svojej úrovni poznania a pravdy.

Karma prvotne vyjadruje činnosť, skutky. Zároveň v súvislosti s karmou hovoríme o zákone karmy, zákone príčiny a dôsledku. Transcendentálny zákon pojednáva o tom, že vesmír je dokonale spravodlivý a nič, absolútne nič sa nedeje náhodne. Všetko má svoj dôvod, príčinu a všetko čo sa komukoľvek deje, je len dôsledkom jeho skutkov a konania tomu predchádzajúceho. Či už v tomto živote, alebo v ktoromkoľvek minulom. Bez ohľadu na to, či tomu rozumieme, alebo nie, či poznáme tento vzťah… Vnímaním našimi zmyslami a mysľou je nám odhalené len veľmi málo toho, ako to celé skutočne funguje…

V krijá jóge – v jóge kde jednou z hlavných podstát je očisťovanie karmických “záťaží” je to vysvetlené nasledovne: Najhlavnejšími energetickými dráhami tela sú Ida, Pingala a Šušumna. Posledná menovaná ide stredom chrbtice, pričom od stredu hrude (približná oblasť duchovného srdca) až po tretie oko (čakra v strede čela asi 1-2 prsty nad priesečníkom obočí) ide stredom Šušumny najdôležitejšia energetická dráha tela – BRAHMAN NÁDÍ. V nej máme uložené všetky karmické bloky, nánosy, uzlíky, znečistenia. Tie vznikajú našimi “nemúdrymi” rozhodnutiami, skutkami, ktoré sú v protirečení s našou “Dharmou” Dharma je tiež sanskritský výraz pre naše tohto životné predurčenie. Akoby sme sem prišli s určitými úlohami, nejakým poslaním, niečo urobiť. Keďže v rámci života máme každý inú dharmu – okrem tej najvyššej, nedá sa bežne určiť ani čo je dobré a čo zlé. Čo je pre jedného človeka v rámci jeho dharmy dobré, môže byť pre druhého v rámci jeho dharmy úplne zlé. Niekoho dharmou je pomáhať, iného robiť zle. Jedného dharmou je byť bohatý a vykorisťovať, iného bojovať, iného zachraňovať, alebo byť šťastný, účiť, trpieť… Každý kto vykonáva svoju životnú činnosť nie v súlade svojej dharmy je naprávaný vesmírom, upozorňovaný, a postupne viac a viac tlačený toto rozpoznať a realizovať. Komunikácia najčastejšie prebieha prostredníctvom zdravotného stavu, životných situácií a pod. Čím sme viac odklonená od svojej dharmy, tým intenzita upozornení stúpa (ťažšie a ťažšie ochorenia – ako v hre zima, zima, teplo, teplo, horíš…) Spoznať svoju dharmu je odmenou, požehnaním za určitú činnosť k tomu smerujúcu.

Takže naše karmické “bloky” v Brahman nádí znepriechodňujú plynulé prúdenie životnej energie. Množstvo “blokov” a priechodnosť energie formuje naše životné situácie, postoje k nim ako aj zdravotný stav. Čím ich máme viac, tým je energia viac blokovaná, viac sa kľukatí, víri, vytvára tlak. Táto kvalita sa prejavuje priamo v živote. Nedá sa pred ňou újsť, darmo meníme partnerov, miesta bývania, zamestnanie, liečime sa… Ak je príčina tu, nič iné ako aktívna osobná práca na čistení týchto blokov nám len tak nepomôže. Ak sa o niekom povie, že má ťažkú karmu – znamená to, že nánosov, znečistenia, blokov tam má veľa, a život prebieha v trošku ťažších podmienkach. Ak o niekom hovoríme, že má dobrú karmu, znamená to, že priechodnosť energie je pomerne dobrá, čo sa prejavuje aj na kvalite života (nemyslím materiálne zázemie) a realizačnej schopnosti – čo si človek predstaví, to pomerne ľahko nadobúda a pod.

V Atma Krija jóge, používame techniky, ktoré tieto karmické znečistenia, nánosy veľmi intenzívne spaľujú. Do života človeka tak postupne viac a viac vchádza pokoj, harmónia, emocionálna vyrovnanosť, určitá miera nadhľadu. Fyzicky sa to prejavuje postupným uzdravovaním, zlepšovaním vzťahov ktoré do vtedy kľudne mohli patriť do kategórie “neurovnateľné” a pod. Človeku sú sprístupňované kvality bytia, ktoré do vtedy nepoznal, prirodzene intuitívne ho to vedie k odhaleniu a napĺňaniu jeho dharmy…

Karma rozhodne nie je niečo, čoho by sme sa mali báť, alebo sa ňou niekomu vyhrážať. Že veď karma ho potrestá a pod. Karma netrestá. Učí nás nájsť svoju úlohu, podstatu a realizovať ju. Ak učivo zvládame, prestane sa nám opakovať a môžeme ísť ďalej. Ak nie, je nám znovu a znovu predkladané na zvládnutie. Prvotným predpokladom na prácu s týmito väzbami je prestať vytvárať novú karmu vedomým “nemúdrym” správaním. Patria sem prvé dva aspekty jógy, ktoré pojednávajú o etických doporučeniach a morálnych obmädzeniach. Dva najvyššie z nich sú SATYA – pravda (vnútorná aj vonkajšia) a AHIMSA – nenásilie…

V prípade záujmu o viac info ohľadom Atma krija jógy aj v samostatnej časti tejto web stránky…

 

PS: V každom prípade za seba by som nedoporučoval ľuďom vyhladávať “liečiteľov” ktorí “čistia karmu”, či čokoľvek z nej odstraňujú. Progresívne s karmou dokáže pracovať len každý sám. Nedá sa nič urýchliť, kúpiť, obísť… Toto sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť, zaplatiť. Ak ak trošku áno, neplatí sa za to peniazmi… To by tí superboháči z médií boli nonstop všetci zdraví a šťastný. No oni často trpia depresiami, rakovinami a páchajú samovraždy… Takže kľúč bude niekde inde 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *