Deň: 10. apríla 2020

Celostné poznanie a vedomá spoločnosť…

Možno je podstata tejto situácie v “SPÁJANÍ” čohosi a v “ZMENE”. No možno nejde o spojenie fyzické, že pochytáme sa za ruky a je to, ani spojenie rozumové, kedy si hovoríme, že musíme držať spolu, podporovať sa a pod., ale ide o spojenie sa v úrovniach POZNANIA. Tak aby mohlo dôjsť k vnímaniu života v […]

Read more