Celostné poznanie a vedomá spoločnosť…

Možno je podstata tejto situácie v “SPÁJANÍ” čohosi a v “ZMENE”. No možno nejde o spojenie fyzické, že pochytáme sa za ruky a je to, ani spojenie rozumové, kedy si hovoríme, že musíme držať spolu, podporovať sa a pod., ale ide o spojenie sa v úrovniach POZNANIA. Tak aby mohlo dôjsť k vnímaniu života v celom jeho rozsahu, s pochopením všetkých jeho príčin a dôsledkov, tzv. celostnému poznaniu…

Od kedy na Zemi prevzala moc sila ROZumu, ktorá sa zakladá na filozofii ROZdeľuj a panuj!, celý náš život spočíva na rozdeľovaní, vzájomnom súperení a boji. Maj lepšie známky, buď rýchlejší, daj viac gólov, splň plán… Najúspešnejší bojovník potom riadi štát. V boji zvanom voľby, vyhral tento súboj o pomyselnú priazeň voličov. Je pritom jedno, s akými zbraňami bojoval, čo preto obetoval, koľko to stálo, je to najlepší bojovník. No a takýto bojovníci potom rozhodujú o všetkom. Bojujú za mier, bojujú proti vírusu, bojujú za naše dobro…

No a teraz prišiel čas uvedomenia, že život nie je len boj. Aj v 8 kastách východných filozofií je “Bojovník” len jednou z nich. A dokiaľ budú náš život na vonkajšej úrovni, našu spoločnosť, riadiť bojovníci, nemôžeme vyhrať. Príroda s nami nebojuje. Ona nás učí. Svojimi odvekými zákonitosťami len reaguje na naše do dôsledku nepremyslené, nevedomé kroky. Zrkadlí nám dôsledky našich vlastných činov. A my potom s nimi bojujeme. Chápete? Bojujeme vlastne sami so sebou a stále viac!!!

Cestu von z tohto nám nevyseká, z tohto nás nevyvedie nový bojovník, ktorý povstal z toho istého systému ako víťaz volebného boja, no ani ten starý. To je hádam vidieť vo výsledku posledných 30 rokov tých bojovníckych vlád. Každý bojovník má totiž rovnaký, alebo veľmi podobný spôsob zmýšľania. Ako vyhrať? Ako poraziť protivníka? Ako mu v najvhodnejšiu chvíľu vraziť dýku do chrbta, odstrániť ho a zabrať jeho pozíciu, jeho územie, jeho moc… No a potom, keď sa dostane k moci, potrestá tých starých bojovníkov, ktorých porazil, pričom ich rozhodnutia, ktoré vybojovali proti občanovi – vyššie dane, nákup stíhačiek a pod. ponechá a pridá k nim počas svojho vládnutia ešte vybojované ďalšie.

Aby to nebolo také jednoduché, tento boj o pozornosť je zvádzaný na mnohých úrovniach. Vojenský priemysel bojuje o svoju pozornosť zvyšovaním hroziaceho pomyselného napätia. Farmaceutický priemysel bojuje o svoju pozornosť zvyšovaním rizík, nákaz a epidémií svojimi zbraňami. Ekologický priemysel zase svojimi – limity, emisné kvóty, obmedzovanie naftových motorov, ekoterorizmus… Potravinová lobby hrozí hladom, hospodárska a ekonomická prehrievaním čohosi, krízou, či nedostatkom. Do toho ešte vstupujú nadnárodní bojovníci, tzv. globálni. Vytvárajú ekonomickú nerovnováhu, lokálne boje, ktoré dávajú do pohybu migrujúce masy utečencov a pod…

A ako z toho von? Potrebujeme prestať bojovať. Do vedenia štátu dostať Mudrcov! Otvoriť rovnosť názorov všetkých oblastí. Nie spôsobom, že Ty si duchovný, tak Ty sa môžeš vyjadrovať len k duchovnosti a vyjadriť sa k politike, či ekonomike by som od Teba nečakal… Ty si zase poľnohospodár, tak nekafraj do finančníctva, ty ekonóm do politiky a Ty si herec, či spevák, tak si spievaj a buď ticho. Potrebujeme širší pohľad, z viacerých uhlov. Rozšíriť obzor, ktorým sa pozeráme na okolitý svet. TOTO NÁM PRIŠIEL TEN VÍRUS POVEDAŤ! Nepozerajte sa na svet iba kľúčovou dierkou, iba podľa vás. Ale vnímajte ho z predu, z boku, z hora, zospodu, ale aj z vnútra, z vonka a učte sa vidieť ďalšie kroky. Dôsledky svojich činov. Podstatu konania. To je skutočné zvedomenie!

Dokiaľ budeme stále bojovať len s vonkajším, povrchným prejavom čohosi, nikdy neodhalíme podstatu, nemôžeme sa dostať do harmónie. Už som rozpisoval príklad s exémom na ruke. Že kožná doktorka lieči exém, na oddelení hemo riešia krv, pritom problém je možno v pečeni, tak sa lieči pečeň. Lenže problém pečene môže byť v narušenej psychike a nevyrovnaných vzťahoch, na čo psychológ lieči upokojenie mysle. Alergologička zase posúdi problém len z jej pohľadu. Ale skutočný problém môže byť napríklad v karmickej rovine, alebo energetickej – geopatogénne zóny, nesprávne prúdiaca energia životného priestoru. Možno dotyčnému len chýba zdravší pohyb a vedomejšie dýchanie, možno má málo lásky a sebahodnoty voči sebe, alebo životu. Možno potrebuje dieteticky upraviť len nejakú zložku stravy a pod… Chápete? Nedá sa hľadieť v tomto len na jednu, ktorúkoľvek oblasť. Ak chceme postihnutému skutočne pomôcť, musíme ich začať riešiť všetky. A najlepšie naraz. Presne k tomu sme systémom vedení, aby nám toto nebolo umožnené!!!

A čo z toho robíme teraz z vírusom my? Je jasné, že žiaden politik nie je rovno super odborník v epidemiológii. Ani v infektológii, či imunite. To že si niekto prizve do krízového štábu akože vedca odborníka je fajn, ale čo iné vedecké názory? Veď dnes je toľko vedeckých disciplín, že každý vedný odbor ich má nespočetné množstvo, ktoré proti sebe neustále bojujú, čosi si dokazujú a nerešpektujú sa. Veď len z hľadiska napríklad fyziky sa táto delí na klasickú a modernú, na teoretickú a experimentálnu. Ďalej má potom 16 hlavných disciplín a stovky poddisciplín. Mal som ich tu vymenované, ale som to zmazal. Kto chce, pozrite si ich na wikipédii. Kde je matematika, chémia, história, kde sú iné prírodné vedy a to ešte nehovorím o zdravovede, ekonomike, práve, politike a ostatných dôležitých oblastiach nášho bytia.

To sa pritom bavíme len o vedeckom poznaní, ktoré je druhé v poradí, pričom prvým je poznanie “Technické.” Tretie je “Skúsenostné” a kde je základné “Rozdelenie filozofie”, ktoré ak si dáte do google tento termín, tak vám vyskočí 21 základných filozofických smerov. To ešte nehovorím o zdravovede, ekonomike, práve, politike a ostatných dôležitých oblastiach nášho bytia. Pritom som sa vôbec nezmienil o “Duchovnom poznaní”, ktoré aby sa viac poplietlo, má tisícky náboženských foriem. Len samotné kresťanstvo má 4 základné, tradičné smery a potom 9 reformovaných, kde každý z nich má ďalšie a ďalšie línie, smery, sekty a iné podkategórie…

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že komu toto slúži a načo??? Čím sme viac separovaní, roztrieštení na nekonečné množstvá podskupín, tým väčšia neporozumenie, tým väčšie súperenie o akúsi pravdu, vzniká… Tým menší pohľad na celok máme, tým sme viac obmedzení a viac sily, životného času míňame na akési dokazovanie si čohosi, ochranu a boj medzi sebou.

Že úloha vedúceho politika je robiť veci nie podľa seba, v strese, tlaku, emocionálnom vypätí, populisticky tak, ako to najväčšie percentuálne množstvo občanov bude schvaľovať. Nie podľa epidemiológa, ktorého som si vybral, lebo mi išiel po ruke a jeho názor zapadá do môjho “bojovníckeho” kontextu. Kde je tam vyjadrenie sociológov, detských, dospeláckych, ale aj geriatrických psychológov? Kde je vyjadrenie imunológov, poľnohospodárov, potravinárov, ekonómov, finančníkov??? Že bojovník rieši boj s vírusom a vôbec nerieši, že z Talianska a Španielska nám len tak tie potraviny prúdiť asi nebudú, keďže teraz ich tam nemá kto sadiť a starať sa o ne… Kde je celostný náhľad na toto?

Veľa krát sa ma ľudia pýtali, ako si predstavujem zmenu v spoločnosti, zmenu systému… Nevedel som to dať všetko úplne dobre do slov, no dozrel čas, kedy už začínam vedieť. Tak poďme na to.

Vedomá spoločnosť nepotrebuje byť vedená. Nepotrebuje prezidenta, vládu, zákony, nepotrebuje kontrolu, ochranu… nič. Každý jej člen je plnohodnotnou súčasťou celku, v ktorom si sú všetci členovia vedomí svojich možností, ako aj obmedzení a hlavne dôsledkov svojho konania. Nikto nepotrebuje motiváciu, tresty, niečo dosahovať, znamenať, povyšovať sa, závidieť. Každý koná v duchu dobra celku, podľa svojich možností, podľa svojich potrieb…

V súčasnom stave kolektívneho vedomia však nedosahujeme úrovne, aby sme mohli v takomto vedomom žití slobodne fungovať. No existujúci model speje ku katastrófe. Novým modelom, ktorý vieme v tomto čase zvládnuť napríklad aj po vzore Bhutánu, je osvietený monarcha. Ktorý založí tzv. osvietenú demokraciu. Demokraciu, ktorej bude vládnuť zdravý rozum pre ľudí. Osvietený preto, že nepodľahne mamonu moci a udrží si triezvy pohľad na vec, vždy konštruktívne z viacerých strán. Možno ako u indiánskych kmeňov rada starších. Ktorá rokuje o hlade až do 100% súhlasu všetkých zúčastnených. A zapojí duchovné poznanie do základných pilierov života. Bez dominantnej sily akéhokoľvek náboženstva. Veď aj najväčšie osobnosti dejín sa radili pri dôležitých rozhodnutiach so svätcami, astrológmi a prihliadali na ne… “Vládca”, ktorý automaticky zruší volebný systém, ktorý sám o sebe pohlcuje neskutočné množstvo financií a energie. Potom zreformuje školstvo tak, by učilo ľudí iba to, čo potrebujú. Zdravotníctvo tak, aby viedlo ľudí ku zdravému spôsobu života. V tom momente môže byť nedostatok peňazí v zdravotníctve vyriešený. Už ho toľko nebude treba… Znárodní strategické podniky krajiny tak, aby ľudia ich používaním podporili krajinu samotnú. Zjednoduší štátny aparát o množstvo nepotrebných inštitúcií a úradov a následne transformuje daňový systém na jednoduchý, prehľadný a minimálne o polovicu menej zaťažujúci. Zavedie poriadok smerujúci ku zdravej, vedomej a šťastnej spoločnosti…

Ako sa toto fyzicky udeje, v tejto chvíli ešte neviem. Ale tuším, že deštrukčné kroky v strese zmietajúceho sa systému bojovníkov, k tomu intenzívne speje. Nebude to zmena ľahká, ani jednoduchá. V tejto chvíli vyzerá ako utopistická, no bolo potrebné ju takto pomenovať, dať von. Ako protipól toho, čo sa teraz stále viac projektuje ako “svetovláda”, zvýšená kontrola, čipy, bezhotovosť a pod… Možno sa bude tvoriť roky, možno ešte desaťročia. No bude dôležité ju prežiť. V čo najväčšom pokoji, kľude a vnútornom miery. K tomu nám Boh pomáhaj.

Daniel Dayananda Swami

10 thoughts on “Celostné poznanie a vedomá spoločnosť…

 1. Váš článok ma zaujal a páči sa mi. Agáta

 2. VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM ZA TO, ŽE STE.
  KNIHA JE SUPER.
  ZISTILA SOM,ŽE SOM NORMÁLNA.
  ZAČÍNAM PRACOVAŤ NA SEBE.
  ANO,CÍTILA SOM, ŽE TREBA NIEČO ZAČAŤ ROBIT SO SEBOU,ABY SA ZMENIL SVET,LEN SOM NEMALA AKOBY ODRAZOVÝ MOSTÍK A VY STE MI POMOHOL.
  ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM. Tery

 3. Спасибо за пост
  _________________
  kividЙ™n fonbetЙ™ tЙ™rcГјmЙ™

 4. Ďakujem Terezka, teším sa z toho veľmi a držím Vám palce 🙏❤️😇🕉️👍👩‍❤️‍👨

 5. Годнота
  _________________
  fonbet sis yГјklЙ™yin

 6. Vynikajúco vyjadrené všetko, čo je teraz okolo nás a ako to treba brať…Mám podobné cítenie.
  Mám aj knihu, ktorá mi tiež zmenila život a dostala sa ku mne vo vhodnom období, keď som rozmýšľala, ako mám naložiť vo svojom vedomí so súčasnou situáciou. Prečítala som ju dvakrát, druhýkrát už s podčiarkovaním toho, čo vo mne najviac zarezonovalo a čo by som chcela vo svojom živote zmeniť. A verím tomu, že tretíkrát ma nadchnú zas iné veci v knihe. Viem, že nikoho do toho nemôžem nútiť, ale veľmi by som chcela, aby môj priateľ a moje okolie pochopili tieto veci podobne. Chcem nájsť spôsob, ako ich čo najviac nenútene k tomu inšpirovať. Ďakujem, Daniel, že som sa s Tvojou pomocou začala viac prebúdzať.

  1. Ďakujem Bibiána, veľmi sa z toho teším a držím palce 🙏❤️👍🕉️😇👩‍❤️‍👨

 7. Лучшее подключение интернета на даче по низким ценам
  как подключить интернет на дачу http://www.internetnadachu.su/.

 8. Введение имитационного интеллекта в новое поколение

 9. Ďakujeme a veľmi nás to teší… 🙏❤️👍🕉️😉👩‍❤️‍👨

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *