AVATAR – pokus o vysvetlenie pojmu…

Toľko v poslednom čase používané, neporozumené slovo Avatar – aký je jeho skutočný význam?

Určite ste už počuli o reči šamanov, druidov, dévov, či iných duchovných bytostí. Vyjadrujú sa tak nejak polonezrozumiteľne, akoby v obrazoch, inotajoch, hádankách. V jednej knihe som čítal, že aby obraz vyjadrený slovom nebol ovplyvniteľný okultnými úrovňami, musí byť minimálne 2 krát “ohnutý”. Pretože ak čokoľvek priamo niekto vysloví, pomenuje, už to nieje iba “ono”, ale “ono” ovplyvnené silou “druhej strany”. Navyše danú vec svojim spôsobom priťahuje, privoláva, skresľuje, ovplyvňuje, mení… a vedomý človek vie, že nič sa nedeje len tak… Preto napríklad tieto bytosti o sebe nerozprávajú v prvej osobe, akože ja som niekde bol, niečo som urobil a toto som povedal, ale vyjadrujú sa v 3.osobe jednotného čísla napríklad spôsobom: človek niekde bol, človek niečo urobil, človek povedal… mysliac tým pritom akoby seba…

Bolo to tam vyjadrené tak, že napríklad zviera “panter”, sa dá nepriamo opísať slovami – “tá veľká čierna mačka” (prvé ohnutie nie priamo označujúceho pantera – môže ísť aj o pumu, draka, skutočnú mačku…) a v druhom ohnutí sa pomenuje napríklad “večerný čierny lovec” (ešte viac možností…) a v treťom ohnutí je to “večerný vánok.” Lebo loví za súmraku a večer tak, že ho korisť nevidí, nepočuje…, len zacíti vánok a je… Človek neznalý po upozornení aby si dal pozor na „večerný vánok“ si zoberie možno sveter navyše (aby ho neprefúklo), človek viac vedomým otvorený vnútorne, či na podobnej vibračnej úrovni z toho vie, že ide o dravca, ktorý loví navečer tak, že zacíti len akýsi vánok a hotovo… Veľmi podobne v tomto duchu pôsobí napríklad výklad snov – kde rovnaká vec, zážitok, symbol môže pre každého znamenať v kontexte viacerých okolností niečo úplne iné…

Aj preto je ťažké rozumieť Nostradamovi či iným bytostiam, duchovným médiám, veštcom, guruom, lebo keby pomenovali danú vec, jav, udalosť priamo, tým by zmenili okolnosti, došlo by k odhaleniu a všetko by mohlo byť inak. Preto im často bez primeraného zvedomenia, bez podobného frekvenčného naladenia rozumieme až potom, ako sa daná vec stane, kedy nám udalosť z obrazného zaznamenania vystúpi a stane sa nám viac zrejmá…

Nedávno takto človeku prišlo, že dvojhlasné spievanie má presne tento význam. V mladosti človek nevedel pochopiť a nikto mu to náležite nevysvetlil, že kvôli čomu spievame na hudobnej druhý hlas, tretí hlas a pod. Až nedávno keď spieval mantry a požiadal najbližšieho človeka aby spieval dvojhlas s ním, zrazu mu to prišlo… Predsa na to, aby bol zvuk mantier nezachytiteľný, neovplyvniteľný okultnými úrovňami. Aj preto má mantrovanie najmenšiu silu, keď sa robí nahlas, o čosi silnejšiu, keď sa robí šeptom a najsilnejšiu, keď prebieha len v mysli…

No a tu sa konečne dostávame k jadru veci. Čo myslíte, prečo má každé sanskritské slovo (jazyk tiež označovaný ako sanskrt) – patria sem slová ako napríklad karma, dharma, guru, joga, Avatar… minimálne 27 významov? O tomto jazyku sa tvrdí, že bol pravdepodobne jednotným jazykom obyvateľov Matky Zeme pred udalosťou, ktorá je v Biblii popisovaná ako pád Babylonskej veže – ľudia dosahovali úroveň Bohov, preto im určité sily rozbili základy vedomia, rozmetali ich po všetkých kútoch Zeme, poplietli im jazyky a od tej doby prevláda na Zemi vibrácia rozdeľovania (*1)


Ešte predtým, keď všetko fungovalo vo vyššej úrovni vedomia, prevládala na zemi jednota a súlad všetkého so všetkým. Aj preto, lebo ľudia chápali veci vnútorným vedením a nie len povrchnou úrovňou mysle. Ako Jaroslav Dušek minule v jednom rozhovore osvetľoval naše pomýlenia. V našej kultúre sme vplyvom obrovskej stratenosti odkázaní na presné pomenovanie, akože exaktné definície, fakty. Malému dieťaťu nadiktujeme, že toto je Slnko, toto je Mesiac, toto je vták, ktorý lieta lebo má krídla a je to. No v skutočnosti ozajstnej podstate vôbec nerozumieme, alebo rozumieme len trošku. Prečo jedna fazuľka vyklíči v určitých podmienkach a druhá, totožná, v takých istých podmienkach nie. Akože určite si to vieme zdôvodniť minimálne x-spôsobmi, ale je to naozaj skutočná príčina? Preto sa Toltéci vyjadrujú napríklad spôsobom, že toto je niečo, čomu nie úplne rozumieme, ale nazývame to “Slnko”. Dalo by sa nazvať aj Zdroj života – Ohnivá guľa – Nebeský Boh – Životodárna hviezda – Súrya – Otec – Matka – Absolútna sila – Vedenie prvopočiatku a ešte veľa, veľa inými názvami… Podobne je to so všetkým. Lebo síce v našom ponímaní, živote je všetko buď tak alebo tak, no v skutočnosti je všetko tak aj tak, aj inak aj naopak s ešte aj úplne inak a od toho všetkého ešte raz úplne naopak… Záleží len od našej úrovne vedomia, koľko poschodí na danej pomyselnej špirále sme schopný uvidieť, obsiahnuť, pochopiť a ešte do akej úrovne sme schopní pripustiť, že existujú aj ďalšie poschodia, ktorým už vôbec nerozumieme. To, že im ale nerozumieme ale neznamená, že neexistujú alebo že nie sú pravdou…


Z tohto pohľadu je potrebné vnímať aj pojem Avatar. Jeden z najvýznamnejších duchovným učiteľov modernej doby SRI CHINMOY v knihe AVATARI A MAJSTRI píše, že „Slovo Avatar je možno jedným z najzložitejších slov vôbec. Aby si niekto uvedomil najvyššiu podstatu Avatara, musel by sa stať takmer duchovným svätcom…

Možno to bude trvať niekoľko rokov, alebo možno niekoľko storočí, kým sa porozumie slovu „Avatar“. Niektoré slová sú totiž tak zložité, že obyčajný človek ich nikdy nepochopí. Napríklad rozdiel medzi jogínom a Avatarom je taký, aký je rozdiel medzi dieťaťom a dospelým človekom. Musíme byť na veľmi, veľmi vysokej úrovni duchovného vedomia, aby sme apoň trochu pochopili, čo je to Avatar…“ ďalej píše.

V modernej dobe máme vo veciach na povrchu veľmi rýchlo a jednoducho jasno. Dáme pojem do prehliadača a čítame. Najlepšie vo Wikipédii – Avatar:

– v hindu inkarnácia vyššej bytosti, jej zostúpenie, vtelenie na Zemi…

– v počítačovej terminológii označenie, vyjadrenie užívateľa

– film, z roku 2004, 2009, 2023, seriál…

– švédska metalová skupina

– české knižné vydavateľstvo sebarozvojovej literatúry…

No ak ste pozorne čítali predchádzajúce riadky s primeraným pochopením, už asi tušíte, že to bude možno toto, a možno ešte oveľa viac. Poďme sa preto spoločne pozrieť na viaceré úrovne tohto pojmu a jeho pochopiteľných možností. Citujem ďalej Sri Chinmoya – „AVATAR je ľudská bytosť. Rozpráva, je a strúha žarty, ale keď vstupuje do svojho Najvyššieho vedomia, ide ďaleko za výšku tvojej vízie. Ak si niekedy mal čo i len záblesk vyšších svetov, do ktorých má Avatar voľný prístup, pocítiš že celý tvoj život bude predmetom úplnej odovzdanosti pri nohách Najvyššieho… Keď je na Zemi Avatar, zosobňuje vedomie všetkých ostatných Avatarov, ktorí prišli na svet.

Či už to bol Ráma, Krišna, Budha, Ježiš, alebo mnohí ďalší, všetci prišli v nejakej podobne, v nejakej forme, s nejakým menom a poslaním v danom čase.“

V inej časti knihy už spomínaný duchovný učiteľ svetového významu píše o pojme AVATAR – – znamená priamy predstaviteľ Boha – Boha v ľudskej forme…

Pokúsim sa teda otvoriť ešte pár úrovní vnímania tohto silného pojmu, ku ktorým sa dostaneme nie len čítaním o ňom, či počúvaním, ale hĺbaním, preciťovaním, navnímavaním a pod. Vedomým skúmaním javu z vnútra. Bez vyjadrených slov. K tomu samozrejme potrebuje dosiahnuť určitú úroveň vnútornej čistoty, úroveň zvedomenia a určitú prax. A v tej chvíli to človeku prichádza…


AVATAR – aspekt Boha. Je veľmi ťažké, ba priam nemožné mysľou pochopiť, obsiahnuť fenomén slova Boh. V jeho nekonečnosti, bezhraničnosti, všadeprítomnosti, vševedomosti, všepresahovosti, všadeprítomnosti, bezčasovosti… Myseľ na takýto rozsah nie je prispôsobená. Preto mnoho bytostí ľudí, duchovných hľadačov, ašpirantov… pokúšajúc sa o toto prostredníctvom mysle, si môže privodiť určité psychické problémy. V jednoduchosti by sa dalo povedať, že je to niečo, ako keby sme chceli od mixéra, aby nám pokosil záhradu a ukázal predpoveď počasia… Aj kvôli tomu, aby sme toto mohli ľahšie chápať, priblížiť sa pochopeniu, nacíteniu, spojeniu…, existujú rôzne aspekty Boha – Avatari. Kde môžeme vnímať aspekt Boha v jeho podobe ako Boh milujúci, Boh ochraňujúci, Boh učiaci, Boh dávajúci, Boh trestajúci, Boh sprevádzajúci… Avatar – Bytosť presiahnuvšia fyzický svet bežne vnímaný mysľou. Bytosť nad úrovňou duality – dobra a zla. Bytosť ovládajúca hmotu, ovládajúca čas, priestor, elementy. Disponujúca prístupom k univerzálnemu poznaniu… Už len z tohto by sa dalo povedať, že Jeżiš, Budha, Krishna, Ráma a veľa veľa ďalších vo fyzickej podobe tu na Zemi, boli Avatari. Každý prišiel v nejakej forme, s nejakými danosťami, s nejakým poslaním, s nejakým menom, v nejakom čase. Preto tie akoby navonok vnímané rozdiely, odlišnosti…


No skúsme ísť ďalej – Avatar = Univerzálne poznanie. Avatar = Zjenotenie. Alebo ešte inak, cesta k univerzálnemu poznaniu, cesta k zjednoteniu. Cesta k zdroju, počiatku, prapôvodnej jednote. Či ešte inak: Avatar, ako pomocník, sprievodca, učiteľ na ceste k podstate. Na ceste k absolútnej pravde. Na ceste k počiatku. Na ceste k zdroju poznania, spojenia sa s ním… A ešte oveľa, oveľa, oveľa viac. Chápete?

A tu v tomto momente, v tomto bode sa stretávajú všetky človekove cesty ostatných 12 rokov. Náš pôvodne PremAvatarShop (prem – jeden zo sanskrtských významov je láska) – neskôr premenovaný AvatarShop, neskôr vzniknuvšie AvatarCentrum, ešte neskôr AvatarFest, a najnovšie SlovHim (Slovansko – Himalájske) Centrum. Medzi tým kniha Cesta k prameňu. Kde prameň predstavuje nielen prameň posvätnej Gangy, ale aj prameň, ako zdroj životnej sily, prameň poznania, prameň ľudskej existencie, prameň počiatku, prameň jednoty, či podstaty samotnej… A toto všetko sa teraz začína prepájať do spoločného projektu. Začína to dávať zmysel. AVATAR – ako Cesta k prameňu… A tým sa všetko prepája a uzatvára v KRUHu. Vzniká (Slovansko – Himalájske ) Slov-Him Centrum AVATAR – Cesta k prameňu…

PS: Tešíme sa na stretnutie s vami na najbližšom Avatar Fest – 21. a 22. októbra 2023 v DK Sereď. Viac info na www.AvatarFest.sk

(*1) viac o podstate, príčinách, následkoch a možnom riešení v knihe “Cesta k prameňu”)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *