Nákupná košík

MEDITÁCIA...

16.11.2023

Mal som možnosť  počas ostatných 2 sobôt viesť výukový deň pre žiakov 3. ročníka Univerzity Vedomého života na tému - MEDITÁCIA. Som veľmi vďačný za túto možnosť, zároveň krásnu, zaujímavú, no i náročnú skúsenosť. Popísať, vysvetliť, ukázať, "naučiť" čosi, čo je možno jedným z najväčších mystérií života. Čosi, čo možno vedia zadefinovať technici a vedci nejakými definíciami, poučkami, čosi o čom môžu polemizovať filozofi... No zároveň čosi, čo je zo skúsenostného hľadiska takmer neprenosné a z duchovného nevysvetliteľné...

Tí čo ma trošku poznáte asi viete, že mám rád oblasti mysle, ktoré sa nedajú popísať slovami, alebo si úplne odporujú. Ako napríklad obrovská pravda, že všetko v našich životoch je vopred predurčené a dané, a zároveň, že celú realitu si úplne komplet tvoríme my sami. Som zástancom názoru, že platia obidve tieto navonok protichodné pravdy a ešte je to celé aj rôzne inak. Aj preto sa už roky vyvíjam v duchu techník krija jógy, jógy duše, kde mal môj učiteľ pre mňa na akúkoľvek otázku vždy iba jednu jedinú odpoveď: "To je myseľ." A tak som sa naučil myseľ používať na progresívne myslenie a veci za hranicou obsiahnutia ňou samou, prenechávať bez popisu iným vnútorným štruktúram, ktoré sú na to predurčené... 

Po absolvovaní hlavne toho druhého dňa, som v sebe cítil veľkú nespokojnosť. Akoby som čosi zostal dlžný tým žiakom. A tak mi na druhý deň ráno prišla akási reťaz slov, ktorá ako tak zachytávajú opis toho, čomu hovoríme MEDITÁCIA. Tu ma máte:

Meditácia je vyšší duchovný stav, kedy zanikajú myšlienky, zaniká čas, zaniká pocit vlastného tela, zanikajú rozdiely a hranice medzi meditujúcicm a okolím. Stav, kedy sa meditujúci stáva ničím a všetkým okolo zároveň. Sprievodným javom takéhoto stavu je utíšené, spomalené dýchanie, ktoré sa stáva tak jemným, že človek pozorujúci meditujúceho môže mať pocit, že ani nedýcha. 

Preto mám dojem, že tak ako zo sanskritského slova JO-GA (má stovky významom, z korých pre mňa najpriamenjší je "Ceta k jednote") sa stal podľa slov predsedu asociácie Indických Krija jogových guruov - cirkus. Dnes máme jogové podložky, jogové oblečenie, jogové čaje, sušienky, nápoje, jogovú hudbu, obrázky, jogové súťaže... a pravá podstata sa kdesi vtom celom stratila, Veľmi podobne je to aj so 6. úrovňou samotnej jogy - Meditáciou. To všetko čo dnes spoločnosť tak moderne a s obľubou  nazýva, sú rôzne formy relaxácií, utíšenia, zážitkov prítomnosti, vedených projekcií čohosi a pod. Samozrejme toto všetko môže mať tiež pozitívny vplyv na zvládanie života, upokojenie sa v ňom, no akoby to zároveň vytvorilo bariéru mysle k tomu, čo meditácia skutočne je. A k tomu, čo skutočne prináša...

Tak si potom človek myslí, že chytí motyku v záhrade a po chvíli s ňou s utíšenými myšlienkami akože "medituje". Alebo si pustí hudbu do uší, rozbehne sa a "medituje". Či potancuje trošku, myseľ v pohybe umožní zažiť záblesk prítomnosti a už "medituje". Alebo si bafne niečo, v čom prichádza "meditácia"... Sú to akési iné stavy vedomia, stavy akoby utíšenej mysle, v ktorých človek ochutná niečo z čoho mu je príjemne, no skutočná meditácia toho ponúka oveľa, oveľa  viac. Prináša človeku prebúdzanie životnej sily s tak hlbokým vnútorným pocitom, že človek ani len v náznaku potom nemá chuť po káve, cigaretách, alkohole, či iných látkach, ktoré by mu tento stav len vyrušili. Je to akýsi  celotelový, dlhodobejší  "vesmírny orgazmus" ktorý je ale prístupný len človeku, ktorý má pevné morálne a etické základy, náležitú ohybnosť a primeranú silu - tie potrebuje pre dostatočné a správne prúdenie životnej energie v tele, kvalitne vybudovaný a čistý vnútorný energetizmus, Energie  prebúdzajúce sa pri meditácií potrebujú mať dostatočné množsvo energetických rozvodov. Tak aby mohli kvalitne, efektívne a hlavne bezpečne prúdiť telom a prinášať mu náležité kvality, ktoré s nimi súvisia...

Tieto vibrácie sú akoby palivo pre myseľ. Preto ak človek nevedomo, bez náležitej prípravy a vedenia pootvorí onú skrinku a nemá vybudované vyššie spomínané základy, prvé čo sa stane, že dodá svojej neutíšenej mysli viac paliva. Ak teda človek vo svojej mysli často niečo riešil s napätím, strachom, ak mal často pocity smútku, melanchólie, depresií, či  odsudzovania, hnevu, závisti, nepochopenia, agresivity... a pod., a začne sa len tak pokúšať o akúsi  meditáciu, prvé čo sa mu môže stať, že jeho myseľ dostane nové palivo a tieto stavy sa mu zosilnia... Presne podobne je to aj s egom praktikujúceho. Práve preto mjú egá viacerých bytostí nejako sa "duchovne" rozvíjajúcich tak enormne silné pozitívne, ale aj negatívne kvality...       

Ak sa človek dajme tomu 2 roky 1 hodinu denne učí karate, alebo maľovanie, alebo španielčinu, či akúkoľvek inú zručnosť, vedomosť..., dosiahne určite vyššiu úroveň, ako bez takejto každodennej praxe. Ale ak človek 5 rokov denne hodinu medituje, nielenže nemusí dosiahnuť vôbec nič, môže dosiahnuť aj pravý opak. Meditácia je výslednicou celého komplexu, spôsobu žitia. Ako jedna z najvyšších foriem jogovej praxe - hneď potom, ako sú vystavané jej všetky potrebné základy. Základy, bez ktorých ak všetko riadne a správne nezapadá, tak to nefunguje. Je to ako práca benzínového motora. Môžete mať najlepšiu výbavu, najlepší benzín, najlepšie všetko, ak tam nefuguje napríklad správne časovanie, môžete tam zvyšovať tlak, môžete zvyšovať teplotu, môžete dávať lepší benzín, viac iskier do toho... motor vám kvalitnejšie nepôjde. Až znovu zoradíte všetky ventily a súčiastky tak, že budú fungovať v dokonalej harmónii, potom môžete očakávať dlhodobý a bezpečný chod motora bez rizika prepálenia, alebo zadretia. Na to ale človek dnešný, moderný, väčšinou nemá trpezlivosť a čas. A tak sa utieka k vedeným akože meditáciám, ktoré ho vedú kdesi, čo môže síce vyzerať o niečo príjemnejšia ako jeho život s nesúladnou prácou a veľkou hypotékou na krku, no meditácia s jej možnosťami benefitov to v žiadnom prípade nieje...

Našťastie ako bezpečnostná poistka tohto celého platí, že meditácia kratšia ako 45 minút nemá žiaden význam. Zároveň ale platí, že aj 5 minútová akože "meditačná" technika je 100-krát lepšia ako nič. Telo má svoje ochranné bariéry a komunikuje snami viac ako si vieme bežne predtaviť. Aj pred nastupujécim meditačným stavom sa nepokojná myseľ ozýva napríklad zvýšenou únavou, zývaním, veľkou nudou, točením hlavy, pocitmi chladu, alebo tepla v tele, búšením srdca, tlakom na niektorých miestach tela  a mnohými inými. V každom takomto polonepríjemnom príznaku je potrebné prestať! Energetický, mentálny a duchovný potenciál tela hlási preťaženie a je na nás, ako sme citlivý a ako veľmi ho necháme preťažiť. No ak sme menej citlivý a myslíme si, že na tieto podstaty môžeme tlačiť a premôžeme ich zvýšenou snahou, výsledok môže byť opačný až trvalo deštruktívny. Preto vždy na kurzoch upozorňujem, že je potrebné toto veľmi citlivo vnímať a danú prax v takej chvíli zjemniť, pozastaviť, prerušiť, ukončiť... Nie je sa kam ponáhľať a v mentálno energetickom rozvoji to platí 108 násobne.  


Dalo by sa o tomto ešte riadne veľa toho napísať. Dosť sme túto problematiku celostne rozobrali aj v knihe "Cesta k prameňu". Rozjímanie, sebadotazovanie, sebapozorovanie, koncentrácia, projekcia mysle, jej zameranie sa na nejakú podstatu, problém, hľadanie riešenia, samotné utišovanie mysle, mantrovanie..., sú nádherné techniky pripravujúce človeka na meditáciu. Aj samotná krija joga človeka očisťuje, utišuje myseľ, utvára kvalitnejšiu energetickú štruktúru, transformuje určité bloky a prekážky v tele, čím ho pripravuje na vyšší stupeň vnútorného rozvoja - zažitie MEDITÁCIE...

Preto boli tieto náuky v minulosti "tajné". Aby boli bezpečné,  odovzdávali sa ašpirantom, ktorý vykročili na cestu sebarozvoja a sebepoznania nielen akože, slovami, v mysli, ale celým komplexom bytia. Myslením, konaním, životosprávou, technikami pohybu, dýchania, bezodplatnou - "dobrovoľnou" prácou tak, aby mali celostne vystavané vnútorné puzzle bez chýbajúcich dielikov. Aby ich chrám duše stál na riadnych, pevných, bezpečných základoch. Aby potom, v návale energie, sily, záplave tvorivosti, lásky, pohody... vedeli primerane zvládať nové úlohy, kvality, zmeny postojov, a s nimi súvisiace tlaky z vnútra aj z vonku a mohli priamo kráčať k naplneniu svojho životného poslania...        

 

   

Ďalšie články

DŽAPA MALA – meditačný náhrdelník

DŽAPA MALA – meditačný náhrdelník

Meditačný, mantrovací, 108 guličkový náhrdelník, mditačné gorálky – Hindu 108 ruženec je ochranný, mantrovací, meditačný náhrdelník z drievok...

AVATAR FEST  16. - 17. marca 2024

AVATAR FEST 16. - 17. marca 2024

Festival Pohybu - Hudby Duše a Zdravia. Tešíme sa na krásne prežité vrúcne stretnutia, príjemný pohyb, krásnu hudbu a veľa obohacujúceho poznania.

Duchovné púte a pobyty - máj 2024

Duchovné púte a pobyty - máj 2024

Vyberte sa s nami na jedny z "najsvätejších" miest na Zemi, do Indických Himalájí... Duchovná púť na najdôležitejšie miesta Hinduizmu.Súvisiace produkty