Nákupná košík

Krija Joga

Objavte tajomstvo jógy duše a realizujte v sebe to ozajstné a pravé… 

Krija Joga – nazývaná ako jóga duše, nám pomáha a umožňuje odhaliť, spoznať a zažívať našu podstatu. Vnútorné spojenie s našim vyšším JA, s vnútorným kormidelníkom, s našou dušou. Vytvára stále intenzívnejšiu harmóniu a súzvuk medzi týmto vnútorným a vonkajším svetom. Týmto nás privádza k prebudeniu a duchovnej realizácii. Mohli by sme to vnímať ako nádobu našej bytosti, ktorú praktikovaním Krija Jogy napĺňame bezpodnienečnou láskou, pocitom absolútna. Zároveň ju čistíme, energizujeme, vitalizujeme… Ak máme našu bytosť, nádobku naplnenú predovšetkým mysľou, náš život je plný neovládaných emócií, strachov, bolesti, radosti, utrpenia, túžob….

Čím viac sme naplnený láskou, tým menej miesta v ňom zostáva pre to ostatné. Funguje to ako spojené nádoby. Prostredníctvom techník Krija Jogy nám je umožnené zažívať čoraz viac pocitov, ktoré je ťažko opísať. Slovne ich môžeme pomenovať ako pocity absolútna, bezpodmienečnej lásky, či stavom naplnených Božskou prítomnosťou. Kto ju raz v sebe naplno rozvinie, už nikdy nezažije žiaden strach.

Krija Joga je tu od pradávna k dispozícii, aby nám pomohla nájsť zmysel života, napĺňať ho a realizovať. Patrí medzi najsilnejšie duchovné techniky vôbec, ktoré je možné nami praktikovať v tomto priestore a čase. Poskytuje nám priamu cestu k prebudeniu, k realizácii, k osvieteniu.

Fyzicky má tento druh jógy s jógou, ako ju v súčastnosti predovšetkým vnímame, len veľmi málo spoločné. Krija Joga obsahuje celý rad techník očistných, harmonizujúcich, energizujúcich, ochranných, karmu spaľujúcich a iných. Je zložená tak, aby popri svojej nesmiernej transformačnej sile, bola zvládnuteľná prakticky každým záujemcom. Bez doterajších skúseností, bez fyzických obmedzení a nutnej praxe. Za rýchly, progresom praktikujúceho stojí celý rad kriya jógových duchovných majstrov, ktorých všetkých vedie Jagadguru Mahavar Babaji – večný jogín Himalájí, jogín všetkých jogínov. Nádherne je jeho úroveň popísaná v knihe “Životopis jogína” od Paramahamsa Joganandu, alebo v knihe Cesta k prameňu…

Praktikovaním techník , ktoré môže trvať naoríklad iba 3-5 minút denne, alebo aj niekoľko hodín – cvičiaci si intenzitu a dĺžku určuje doma sám podľa svojich možností a pocitu, dosahujeme stále väčšiu vitalitu, pokoj a väčšiu radosť zo života. Postupne objavujeme do vtedy ťažko povšimnuté maličkosti, ktoré nás obklopujú a užívame si silu prítomného okamihu. Bez ohľadu na okolnosti. Tomuto pocitu sa tiež hovorí “Bezpodmienečná Láska”. Najskôr ju v sebe objavíte, potom rozvíjate stále viac a viac, až sa ňou postupne stávate.

“Láska človeka k človeku je ako svetlo sviečky. A láska človeka k Bohu, môže byť ako svetlo slnka.” Takýto je rozdiel, medzi láskou, ktorú väčšina z nás považuje za lásku a Láskou, ktorú naozaj môžeme zažívať. Práve na túto cestu od svetla sviečky k svetlu slnka sa môžete vydať prostredníctvom týchto techník overených tisícročiami.

K praktikovaniu Kriya Jogy je potrebné absolvovať kurz v časovom rozpätí 2 dni, ktorého záverom je absolvent iniciovaný Mahavatarom Babajim formou Shaktipatu. Shaktipat je sanskrtské slovo, ktorého základom je Shakti. Shakti je Božská energia, životná sila, esencia s ktorou po jej aktivácii je v živote možné dosiahnuť čokoľvek. Shaktipat je iniciáciou, vnesením tejto energie do praktikujúceho. Tento stav nie je možné dosiahnuť vlastným úsilím, dá sa získať len z milosti Mahavatara Babajiho. Mystického jogína, učiteľa všetkcýh učiteľov, ktorý po dosiahnutí nesmrteľnosti prebýva vo svojom tele už niekoľko tisíc rokov. Krásne ho popísal Paramahamsa Jogananda v knihe “Životopis jogína”. Význam Shaktipatu a jeho prínos sa nedá pochopiť mysľou, nie je ho možné ani celkom obsiahnuť, pochopiť, je možné ho len zažiť…

K nesmiernemu významu Krija Jogy patrí tiež to, že praktikujúca osoba vyžaruje úžasnú energiu pri cvičení niektorých praktík do vzdialenosti až 1 km, a to všetkými smermi. Týmto obrovsky prispieva k transformácii ako svojej, tak aj okolia najbližšieho a vzdialeného. Cvičenie Krija jógy má veľký význam okrem nášho osobného prínosu, aj pre rodinných a rodových príslušníkov, okolie, prírodu, jej bytosti a Matku Zem. Navyše, bežný človek má v tele približne 70.000 kanálikov NÁDI. Sú to jemnulinké rozvádzače tej najsubtílnejšej energie. Od ich rozvinutosti, počtu, kvality siete závisí naša vnútorná životná sila, vitalizácia, vyžarovanie. Trénovaný Krija jogín ich môže mať až 350.000 !!! Ich stále rozvíjajúci sa počet vplýva na zvýšenú energizáciu tela čloevka, imunitu, stresu odolnosť, zdravie, vitalitu a celkovú pohodu.

Ak Vás tento úvod do Krija jógy zaujal, a máte chuť, potrebu sa dozvedieť niečo viac, rád Vám odpoviem, poprípade priamo prevediem týmto kurzom.


Najbližší termín: 27. - 29. september 2024  ÁšRAM AvataRAM Nová Baňa

Viac info a prihlášky: cestakpramenu@gmail.com